Bekæmpelse

BEKÆMPELSE

Bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe foregår ved gasning eller udlægning af fosforbrinte pellets.

Ved gasning bruges en MAUKI der laver kulilte som bliver sendt ned i gangsystemet, hvorefter gassen siver rundt, og kvæler mosegrisen eller muldvarpen inden for få sekunder. Metoden er smertefri og væsentlig mere miljøvenlig end de kendte gifte, som både kan dræbe fugle og dyr.

Ved gasning kan man bekæmpe både mosegrise og muldvarpe hele året rundt hvorimod fosforbrinte pellets kun kan anvendes ved en jordtemperatur ved minimum 5 grader. 

Fordelen ved gasning om vinteren er at mosegrisen eller muldvarpen ikke vandrer og dermed er nemmere at bekæmpe. 

I videoen her under kan du se hvordan MAUKI bliver anvendt i praksis.